YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

Bilginin gücü tayin ettiği günümüz dünyasında yabancı dil öğrenimi ekonomik gelişimde, insan ilişkilerini geliştirmede, kültürel alışverişlerde, gelecekte daha iyi bir iş bulmada ve özellikle öğrencilerin akademik başarılarını arttırmada, çok büyük bir öneme sahiptir. 

Yabancı dilin akademik başarı üzerindeki etkisi üzerine yapılan araştırmalar şunu göstermiştir ki birden fazla dile sahip öğrencilerin algıları daha açık, daha ön görülü ve diğer dilleri nedeniyle duygusal yönlerinin yerine mantıklarını daha fazla kullanabildikleri bunun yanında problem çözme, çoklu görev, karar verme ve uygulama becerilerinin hızla geliştiği yapılan tespitler arasında.  Bu bilgiler ışığında; Öğrencilerine ulusal ve uluslararası ölçekte düşünüp düşüncesini karşı tarafa doğru aktarabilen, üreten sentez yapabilen kendini doğru bir şekilde ifade edebilen, milli değerlerini yitirmeden bilinçli ve en önemlisi ahlaklı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Pınar Eğitim Kurumlarında iki dilde eğitim verilerek Anaokullarından başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde yapılan yabancı dil öğretimi ile öğrencilerimizi yarının dünyasına hazırlıyoruz.

Yabancı dil öğretimi konusunda kademelere göre okullarımızda eğitim öğretim sistemimiz şu şekildedir; 

ANAOKULLARIMIZ

 

1. İngilizce dersleri Ana dili Türkçe olan öğretmenler tarafından yapılmaktadır.

2. Anaokullarımızda Bilingual System Çift Dilli Eğitim Sistemi uygulanmaktadır. Yabancı dil, İngilizce dersi dışında farklı alanlarda da deneyimlendikçe güçlendirilir. Öğrenmenin kalıcı olması için özgün materyaller, gerçek nesneler kullanılarak zengin bir eğitim ortamı sağlanır. İngilizce öğretmeni tüm etkinliklerde ve okul içinde sadece İngilizce konuşur ve aktiviteleri okul öncesi öğretmeni ile birlikte gerçekleştirir. Öğrencilerimiz zaman içinde İngilizcenin farklı bir dil, bir iletişim aracı olduğunu gözlemler ve hiç farkına varmadan İngilizce konuşmaya ve anlamaya başlarlar. 

3. Derslerimizde dünyanın önde gelen eğitim markalarını bir araya getirerek her tür öğrenme şekli için başarısını kanıtlamış, bütünsel eğitim çözümleri sağlayan Pearson Eğitim Materyalleri kullanılır.

4. Yaş gruplarına göre ders saatleri;

► 3 Yaş grubu öğrencilerimiz: Haftalık 3 saat,

► 4 Yaş grubu öğrencilerimiz: Haftalık 4 saat,

► 5 Yaş grubu öğrencilerimiz: Haftalık 5 saat,

► 6 Yaş grubu öğrencilerimiz: Haftalık 6 saat.

► Ayrıca her yarım gün İngilizce öğretmeni ve sınıf öğretmeni birlikte derse girerek eğitim programımızı eş zamanlı yürütürler. Bu sayede öğrencilerimiz anaokulu müfredatımızın içerisinde yer alan kavramları hem anadillerinde hem de İngilizcede bir bütün olarak  içerisinde öğrenirler. 

HEDEFLERİMİZ;

  • Öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek,
  • Yeni kültürleri öğretmek,
  • Dil fobisini engellemek,
  • Çocukların bilinmeyen diyalogları çözmesine yardımcı olmak,
  • Oyun merkezli dil öğretmek,
  • Çocukların sorulara kısa cevap vermelerine yardımcı olmak,
  • Öğrencilerimizi Below A1 seviyesinde mezun ederek, gelecek yıllardaki yabancı dil öğretimine alt yapı oluşturmak
 
İLKOKULLARIMIZ

 

1. İlkokullarımızda öğrencilerimize İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça eğitimi verilmektedir.

2. İngilizce müfredat programımız Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı-CEFR ( Common European Framework of Reference for Languages) kazanımları doğrultusunda hazırlanmış olup 21.yy becerilerini geliştirmeye yöneliktir.

3. Okullarımızda İngilizce dersleri Ana dili Türkçe olan öğretmenler tarafından verilir.

4.   Okullarımızda Speaking ve Skills dersleri Ana dili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler tarafından yapılmaktadır.

5. Derslerimizde dünyanın önde gelen eğitim markalarını bir araya getirerek her tür öğrenme şekli için başarısını kanıtlamış, bütünsel eğitim çözümleri sağlayan Pearson Eğitim Materyalleri kullanılır.

6. Haftalık İngilizce Ders Saatleri;

1. sınıflarda 7 saat main course,1 saat speaking

2. ve 3. sınıflarda 7 saat main course,2 saat skills 

4. sınıflarda ise 6 saat main course,2 saat skills 

7. Haftalık Fransızca, Almanca ve Arapça Ders Saatleri; Kurumumuzda yoğun İngilizce eğitiminin yanı sıra öğrencilerimize cumartesi günleri 2 saat Almanca, 2 saat Fransızca, 2 saat Arapça eğitimi seçmeli olarak verilmektedir.

8.Okularımızda 1. Sınıftan itibaren tüm sınıflarda hafta içi okul çıkışları, hafta sonu cumartesi günleri takviye etütleri yapılmaktadır.

9. Okulumuz bir Cambridge Esol Sınav merkezidir. Hafta sonları sınava hazırlık ESOL derslerimiz yapılmaktadır. Her yıl çok sayıda öğrencimiz Cambridge ESOL- Young Learners sınavlarına katılmakta ve dil yeterliliklerini dünyaca geçerli sayılan bu sınavlarla belgelemektedir.

10.Derslerimiz interaktif oyunlar, speaking circles, çeşitli drama etkinlikleri, konuşma etkinlikleri, projeler ile desteklenmektedir.

HEDEFLERİMİZ;

  • Öğrencilerimize İngilizce okuduğunu ve dinlediğini anlayabilme, yazarak ve sözlü kendini ifade edebilme becerisi kazandırmak ,
  • Mezun olurken öğrencilerimizin ortaokul İngilizce eğitimine hazır, A1-A2 düzeyine ulaşmış olmalarını sağlamaktır. (4. sınıf mezunlarımız ortaokul kur sınavında en az A2 seviyesinde sonuçlarla her yıl hedefimizi gerçekleştirmektedirler.)
ORTAOKULLARIMIZ

 

Ortaokullarda öğrencilerimize İngilizce, Arapça, Fransızca ve Almanca eğitimi verilmektedir.

1. Okullarımızda İngilizce dersleri Ana dili Türkçe olan öğretmenler tarafından verilir.

2. Okullarımızda konuşma (speaking) dersleri Ana dili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler tarafından yapılmaktadır.

3. Okullarımızda dil eğitimi CEFR kriterlerine uygun olarak verilmektedir.

4. Derslerimizde dünyanın önde gelen eğitim markalarını bir araya getirerek her tür öğrenme şekli için başarısını kanıtlamış, bütünsel eğitim çözümleri sağlayan Pearson Eğitim Materyalleri kullanılır.

5.Kurumumuzda kur sistemi uygulanır. Kur sistemi dil öğreniminde her öğrenciye kendi seviyesine göre ilerleme ve kendi seviyesindeki arkadaşlarıyla dersi takip etme imkanı tanıyan bir sistemdir.

6. Kur sınıfları oluşturulurken öğrencilerimiz  5, 6 ve 7. Sınıf öğrencilerimiz sınav sonuçları doğrultusunda, Common European Framework kriterlerine göre A1, A2, B1, B2 seviyelerinde uygun kurlara yerleştirilirler ve yıl boyunca seviyelerine uygun materyalleri ile eğitim alırlar.Yıl sonunda yapılan ikinci bir testle öğrencilerin seviyeleri tekrar gözden geçirilerek, öğrenci performansları değerlendirilir. Bir sonraki yıl kur yerleştirmeleri bu sınava göre yapılır.

7. Haftalık Ders Saatleri

► 5. sınıflarda; 8 saat main course, 1 saat grammar, 2 saat reading, 1 saat speaking olmak üzere toplam 12 saat,

► 6.sınıflarda 7 saat main course ,2 saat skills, 1 saat speaking olamk üzere 10 saat ,

► 7. sınıflarda; 7 saat main course, 1 saat speaking olmak üzere toplam 8 saat,

► 8. sınıflarda ise 6 saat LGS ingilizcesi şeklindedir.

8. Ortaokullarımızda ikinci yabancı dil olarak Arapça verilir. yapılır.

9- Fransızca ve Almanca dersleri hafta sonları seçmeli olarak 2 saat verilmektedir.

10. Takviye ihtiyacı olan öğrencilerimize hafta içi ve hafta sonları yabancı dil takviye etütleri yapılmaktadır.

11. Öğrencilerimiz Uluslararası Bilim Temelleri Yarışması (URFODU), Cambridge ESOL sınavları ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kompozisyon yarışmalarına katılırlar.

12. Cambridge ESOL sınavları için hafta sonu kulüp çalışmaları yapılır.

13. Yıl içinde yurt içi ve yurt dışı dil okulu programları düzenlenir.

 LİSELERİMİZ

 

 

1. Okullarımızda dil eğitimi CEFR kriterlerine uygun olarak verilmektedir.

2. Okullarımızda İngilizce dersleri Ana dili Türkçe olan öğretmenler tarafından verilir.

3. Dünyanın önde gelen, uluslararası sınavlara (FCE, IELTS, TOEFL) öğrenci yetiştiren Cambridge yayınlarının kitapları takip edilmektedir.

4. 9,10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz kur sistemine göre sınıflara yerleştirilirler.

5. Kur sınıfları oluşturulurken öğrencilerimize placement test uygulanır .Sınav sonuçları doğrultusunda, Common European Framework kriterlerine göre A2, B1, B2, B2+ seviyelerinde uygun kurlara yerleştirilirler ve yıl boyunca bu sınıflarda kendi seviyelerindeki öğrencilerle eğitim alırlar.

6. Yıl sonunda yapılan ikinci bir testle öğrencilerin seviyeleri tekrar gözden geçirilerek, öğrenci performansları değerlendirilir. Bir sonraki yıl kur yerleştirmeleri bu sonuçlara göre yapılır.

 

 

7. Haftalık Ders Saatleri;

9.sınıflar 6 saat,

10. Sınıflar 6 saat

11.sınıflar 4 saat şeklindedir.

8. Liselerimizde ikinci yabancı dil olarak Arapça verilir. yapılır.

9. MUN, genel kültür sunumları (TEDx talks), interaktif oyunlar, reading circles, drama, ve tartışma grupları yardımıyla öğrencilerimizin İngilizcede kendini rahat bir şekilde ifade etmesine olanak sağlanır.

10. Takviye ihtiyacı olan öğrencilerimize hafta içi ve hafta sonları yabancı dil takviye etütleri yapılmaktadır.

11. Öğrencilerimiz Uluslararası Bilim Temelleri Yarışması (URFODU),Cambridge ESOL Sınavları (FCE, PET, KET) ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kompozisyon yarışmalarına katılırlar.

12. Mezun olurken öğrencilerimizin üniversitedeki İngilizce eğitimine hazır, en az B1/B2,B2+ düzeyine ulaşmış olmaları hedeflenir.

13. Yıl içinde yurt içi ve yurt dışı dil okulu programları düzenlenir.

Piksel Bilişim

Tüm hakları saklıdır. © Pınar Eğitim Kurumları