TAM ÖĞRENME

‘’Öğrenmeyi Öğreten Okul’’

Okulumuzda Eğitim-Öğretim “Tam Öğrenme Modeli”ne  göre yapılmaktadır. Bu model, her iki öğrencinin aynı konuyu kavrama sürecinin farklı olduğu ilkesini temel alır. Yeterli zaman verildiğinde öğrencilerin büyük oranda hedeflenen davranışların çoğunu kazanacağı varsayılır. Buna göre sınıfta “Tam Öğrenme”nin gerçekleşmesi için, dersin içeriğine bağlı olarak tüm öğrencilerin, işlenen konunun %70-90’ını öğrenmeleri hedeflenir.  Her ünitenin belli bölümlerinde ve ünite sonlarında uygulanan KTS ve ÜHS sınavlarıyla öğrencilerin öğrenme eksikleri saptanır. Değerlendirme sonuçlarına göre tespit edilen eksik öğrenmeleri tamamlayıcı çalışmalar yapılır.  Branş derslerinin öğretim programları kapsamında öğrencileri merkezi sınavlara hazırlamak için ek çalışmalar yapılır.

Öğrenci başarısını hedefleyen ve öğrencimizi başarıya götürecek bir eğitim anlayışını kendisine hedef edinmiş Pınar Eğitim Kurumlarında Etüt ve kurs sistemimiz okul kademelerine  göre şu şekilde planlanmıştır;

İlkokullarımız:

Hafta içi ve hafta sonu soru çözümleri ve etüt sistemiyle öğrencilerimizin tam öğrenme sistemine göre özellikle eksik oldukları kazanımları pekiştirmek adına takviye çalışmalar yapılır.

1. Öğrencilerimizin akademik başarısını canlı tutma adına 4. Sınıflarda 6 kazanım tespit sınavı uygulanır. Bu sınavların kazanımlarına göre öğrencilerimizin eksikleri tespit edildikten sonra, öğrencimize bu alanda takviye çalışmaları uygulanır. Konu eksiği olmayan öğrencilerimize de bol soru çözümlü takviye etütleri yapılır. Aynı zamanda 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimize de ünite sonu izleme sınavları uygulanır ve takviye çalışmalar yapılır.

2. Okullarımızda, hafta içi 16.30-17.20 saatleri arasında Sınıf ve Branş öğretmenleri eşliğinde öğrencilere takviye çalışmalar yaptırılır.

3. Cumartesi günleri, öğrencilerimiz 2 ders saati etüt dersi ve 2 ders saati de sosyal kulüp çalışması yaparlar.

4. Ünite sonlarında ve yıl içinde deneme sınavlarının kazanımları dikkate alınarak öğrencilerimizin eksikleri etütlerde takviye yoluyla giderilir.

5. Yarıyıl ve yaz tatillerinde öğrencilerimizin ihtiyacına göre sınıf ve branş öğretmenleri tarafından takviye programı uygulanır.

6. Yarıyıl ve yaz tatillerinde öğrenci seviyesine göre bilim kampları yapılır.

Ortaokullarımız:

 

Hafta içi ve hafta sonu genel takviye programları, soru çözümleri ve etüt sistemiyle öğrencilerimizin tam öğrenme sistemine göre okul sınavlarına ve LGS’ye hazırlanmaları noktasında etkin bir öğretim hizmeti sunulmaktadır. Hafta içi ve hafta sonu genel Etüt ve Kurs sistemimiz şu şekildedir;

1. Öğrencilerimizin akademik başarısını canlı tutma adına 5. sınıflarda 7, 6 ve 7. sınıflarda 8 kazanım tespit sınavı uygulanır. Bu sınavların kazanımlarına göre öğrencilerimizin eksikleri tespit edildikten sonra, öğrencimize bu alanda takviye çalışmaları uygulanır. Konu eksiği olmayan öğrencilerimize de bol soru çözümlü takviye etütleri yapılır.

2. Okullarımızda, hafta içi 16.30-17.20, Cumartesi; 09.00-12.30 saatleri arasında Branş öğretmenleri eşliğinde öğrencilere takviye çalışmalar yaptırılır.

3. Yıl içinde uygulanan deneme sınavlarının kazanımları dikkate alınarak öğrencilerimizin eksikleri etütlerde takviye yoluyla giderilir.

4. MEB’in uyguladığı LGS’ye hazırlık çalışmaları doğrultusunda, 8. sınıf öğrencilerimize ayrıca yaz okulu programı uygulanır.  

5. 8. sınıf LGS hazırlık grubu öğrencilerimize yıl içinde ortalama 40 kazanım tespit sınavı uygulanır. Bu sınavların kazanımlarına göre öğrencinin eksikleri tespit edildikten sonra bu alanda takviye çalışmaları yapılır. Konu eksiği olmayan öğrencilerimize de bol soru çözümlü takviye etütleri yapılır.

6. 8. sınıf öğrencilerimiz için haftada 3 akşam After School (Akşam Okulu) Kurs programı uygulanır.

7. 8. sınıf LGS hazırlık grubu öğrencilerimize sınav öncesi en az 1 ay akşam soru çözüm kampları yapılır.

8. Cumartesi günleri 5 ve 6. sınıf öğrencilerimize ikişer ders saati, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimize ise dört ders saati takviye programlar uygulanmaktadır.

9. Tüm öğrencilerimize, yarıyıl ve yaz tatilinde Takviye Programları uygulanır.

10. Yarıyıl ve yaz tatillerinde öğrenci seviyesine göre bilim kampları yapılır.

Liselerimiz:

Alanında uzman öğretmenlerimizle hafta içi ve hafta sonu genel takviye programları, soru çözümleri ve etüt sistemiyle öğrencilerimize tam öğrenme sistemine göre özellikle TYT ve AYT’ye hazırlanmaları noktasında etkin bir öğretim hizmeti sunmaktadır. Hafta içi ve hafta sonu genel etüt ve kurs sistemimiz şu şekildedir:

1. Okullarımızda ölçme-değerlendirme birimimiz tarafından 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik; Milli Eğitim Bakanlığının paylaşmış olduğu kazanımlara göre yıl içinde 8 adet üniversiteye hazırlık sınavı (ÜHS) uygulanarak öğrencilerimizin akademik başarıları takip edilmektedir.

2. Yıl içinde uygulanan ÜHS sınavlarının kazanımları dikkate alınarak öğrencilerimizin eksikleri etütlerde takviye yoluyla giderilir.

3. Okullarımızda, hafta içi 16.30-17.20, Cumartesi; 09.00-12.30 saatleri arasında Branş öğretmenleri eşliğinde öğrencilere takviye çalışmalar yaptırılır.

4. Okullarımızda ölçme-değerlendirme birimimiz tarafından 12. sınıf öğrencilerine yönelik 25 TYT ve 25 AYT denemesi olmak üzere yıl içinde toplamda 50 adet deneme sınavı uygulanarak öğrencilerimizin üniversite sınavına yoğun bir deneme sınavı eşliğinde hazırlanmaları sağlanır.

5. Okullarımızda 11. sınıf öğrencilerine haftada en az 6 saat TYT ve AYT çalışmaları yapılmaktadır.

6. 12. sınıf öğrencilerimiz için haftada 3 akşam After School (Akşam Okulu) Kurs programı uygulanır.

7. Tüm öğrencilerimize, yarıyıl ve yaz tatilinde Takviye Programları uygulanır.

8. ÖSYM’in uyguladığı TYT ve AYT’ye hazırlık çalışmaları doğrultusunda, 12. sınıf öğrencilerimize ayrıca yaz okulu programı uygulanır.

Piksel Bilişim

Tüm hakları saklıdır. © Pınar Eğitim Kurumları