ATÖLYE ÇALIŞMALARI

‘’Tasarlayan Ve Üreten Nesilleri Yetiştiren Okul’’

Eğitim modeli içinde yer alan atölye etkinlikleri ile öğrencilerimiz  bir yandan ince motor becerilerini, bir yandan da el- göz koordinasyonlarını geliştirirler. Atölye çalışmalarında temel amacımız;  dikkat, koordinasyon, miktar algılaması, bütüncül bakabilme, üretebilme, kendini ifade edebilme, insanlar için bir şeyler yapabilme duygu ve düşüncesini geliştirebilmek ve öğrencilerimize gerçek bir yaşam becerisi kazandırmaktır.  Atölye çalışmalarıyla öğrencilerimiz sosyalleşerek iş birliğini ve ekip çalışmasını öğrenirler. Öğretim programımız doğrultusunda okullarımızda faaliyette olan atölyeler;

 

Robotik Kodlama ve Lego Atölyesi:

Öğrencilerimize bilim ve teknolojiye ilgi duymalarını amaçlayan bu atölyede, belirli bir tematik problem üzerine çözüm algoritmaları geliştirerek işlevsel araçlar üretmelerine olanak sağlıyoruz. Zihinsel üretkenliğin ve motor becerilerin gelişmesini, küçüklerin büyük hayallerinin burada filizlenmesini hedefliyoruz.

 

Bilişim ve Yazılım Atölyesi:

Öğrencilerimizin algoritmik düşünce becerilerini geliştirerek bilişimin tüketim kanadından çıkıp üretim kanalına yol almasını hedefliyoruz.

 

 

Zeka Oyunları Atölyesi;

Farklı düşünebilmeyi ve farklı çözümler üretebilmeyi sağlayan zihnin, mantığın, bilişsel kapasitenin ve akıl yürütmenin insan hayatı boyunca geliştirilebilir nitelikler olduğu bilinmektedir. Pınar Eğitim Kurumları olarak bizler biliyoruz ki; erken yaşlarda bu gelişme daha kolay ve daha hızlı gerçekleşmektedir. Zeka oyunları atölyemizin kurulmasının ve ders olarak okutulmasının gerekçesi bu temel kabullere dayanmaktadır.  Öğrencilerimiz zeka oyunları atölyemizdeki çeşitli oyunlar ve etkinliklerle zihinsel kapasitelerini ve becerilerini geliştirmektedirler.
 

 

 

 

Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji)  laboratuvarı:

Fen bilimleri doğası gereği teorik bilgilerin uygulamaları ile somutlaşması gereken bir derstir. Bu nedenle uygulama boyutu eksik bir fen bilimleri dersi düşünülemez. Fen bilimleri dersi laboratuvar uygulamalarıyla öğrencilerimizde; fen kavramlarını somutlaştırma, yaparak yaşayarak öğrenme, bilimsel süreç becerilerinin kazanılması, eleştirel, yansıtıcı düşünme, merak, araştırma inceleme, problem çözme becerilerinin gelişimi, kreatif düşünme, fen ve teknoloji okuryazarı bireylerin yetişmesi, anlamlı ve kalıcı öğrenme gibi 21. yy bireylerinden beklenilen özelliklerin gelişimi sağlanmaktayız.

 

 

 

 

 

Müzik Atölyesi:

Öğrencilerimize yetenekleri doğrultusunda sahne sanatlar eğitimi, ses eğitimleri ve müzik enstrümanlarını kullanmayı öğretiyor.

 

 

 

 

 

Görsel Sanatlar Atölyesi:

Öğrencilerimizin soyut düşüncelerini somuta dönüştürerek öğrencilerimizi sanatın estetiğiyle buluşturuyoruz. Geleneksel El Sanatları çalışmaları ile Öğrencilerimize kültürümüzün esintilerini taşıyan seramik, ebru, çömlek gibi sanatının inceliklerini öğretiyoruz.

 

 

 

 

Drama Atölyesi:

Öğrencilerimizi kendilerini daha rahat ifade edebilen, dışa dönük, sosyal yönü gelişmiş, özgüvenli bireyler olarak yetiştiriyoruz.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kütüphane;

Öğrencilerimizin temel bir gereksinim olan bireysel okuma alışkanlığı, kütüphane kaynaklarını doğru şekilde kullanma becerisi kazandırarak verdiği bilgi hizmetiyle eleştirel, aktif ve sorgulayan bireyler yetiştirmeyi, eğitim-öğretim alanındaki yenilikleri takip ederek öğrencilerimizin bilgi hizmetlerinden en etkin ve en verimli biçimde faydalanmalarını amaçlamaktayız. Bu mekanda öğrenciler, derslerden kalan zamanlarda ödevler, okumalar yapabilmektedirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Yaşam Becerileri Atölyesi:

Öğrencilerimize, alanında uzman eğitimciler tarafından yemek ve sofra kültürü, doğru beslenme ve temel mutfak becerilerini kazandırıyoruz. Onlara güzel giyinmeyi, tasarım yapmayı, farklı modeller geliştirmeyi, ütü yapmayı ve üretmeyi öğretiyoruz.

Piksel Bilişim

Tüm hakları saklıdır. © Pınar Eğitim Kurumları