ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Pınar Eğitim Kurumları ölçme ve değerlendirme birimi öğrencilerin öğrenmelerini ölçmek, değerlendirmek ve yeni öğrenmelerin sağlıklı bir biçimde yürümesini sağlamak amacıyla okulumuzun sınav sistemini oluşturmakta, alternatif ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanarak öğrencilerin akademik gelişimlerini takip etmektedir.

Ölçme değerlendirme birimi, öğrencilere uygulanan programlardaki durumlarını belirlemek için kazanımlara yönelik ölçme araçlarının hazırlanması ve uygulama süreçlerinin planlanması görevlerini yürütür.

Bu amaçla, ölçme araçlarının öğretmenlerle birlikte geliştirilmesi, sonuçlarının analiz edilmesi, öğrencilerin kazanımlara ulaşma düzeylerinin ve öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi konularında okul yöneticilerine, öğretmenlere ve velilere geri bildirim verilmesi süreçlerini koordine eder; bu sonuçları okul idaresiyle ivedilikle paylaşır.

Ölçme ve değerlendirme birimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlarımızın düzenli olarak öğrencilerimize uyguladıkları envanter çalışmalarının planlanması ve değerlendirilmesi hususunda rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimimizle koordineli bir şekilde çalışmaktadır.

Piksel Bilişim

Tüm hakları saklıdır. © Pınar Eğitim Kurumları