AKADEMİK BAŞARI

"BU GÜN KENDİNİ YARIN DÜNYAYI YÖNETEN NESİLLER YETİŞTİREN OKUL"


Çeyrek asırlık bir tecrübeyle her biri bir âlem olan öğrencilerimize her şeyden önce bir insan olduğunu, insanın eşrefi mahlûkat olduğunu, insan merkezli bir evrende bulunduğunu, evrendeki her şeyin insan için yaratıldığını, insanın evrendeki tüm varlıkları bilip, tanıyıp yönetme kabiliyetinde olduğunu, insanın kendisine verilmiş olan akıl duygu düşünce ve basiret ile yetenek ve kabiliyetleri doğrultusunda sürekli bir çalışma içinde olması ve insanlığa faydalı işler yapması gerektiği bilincini kazandırmak Pınar Eğitim Kurumları olarak daima önceliğimiz olmuştur.

Pınar Eğitim Kurumları kurulduğu günden bu yana kendi alanında yetkin ve deneyimli öğretmenlerin rehberliğinde “Öz Disiplinini Sağlamış Öğrenciler Daima Başarılı Olur” prensibiyle İnsanı, iyi, güzel, doğru ve mantıklı olana yaklaştıran bunun yanı sıra insanın beceri kazanıp, başarılı bir sonuç almasına etki eden ve bu başarı sürecinde eylemlerini kendi içinde kontrol edebilme yeteneğinin oluşturabilmesi adına ‘’Sınıf Rehber Öğretmenliği Sistemi’’ ile öğrencilerimizin öz disiplinlerinin oluşmasına yönelik çalışmalar yapılarak, onların hayatın her alanında başarılı olmaları hedeflenir. 

Pınar Eğitim Kurumlarına bağlı okullarda öğrencilerimize her şeyden önce kazandırmayı hedeflediğimiz  hasletler; ‘’Ahlaklı Bir İnsan’’ ve ‘’Öz Disiplinini Sağlamış Bir Öğrenci’’. Unutmayalım ki; Başarı, zamanla kazanılan ve planlayabileceğimiz her şeyin ötesinde getiriler sağlayan küçük günlük disiplinler vasıtasıyla oluşur. ‘’Ahlaklı Bir İnsan’’ ve ‘’Öz Disiplininin Sağlamış Bir Öğrenci’’ hasletlerini öğrencilerimize kazandırdığımız zaman başarının zaten kendiliğinden geleceği tecrübemizle sabittir. Bu iki önemli hasleti öğrencilerimize kazandırdıktan sonra öğrencilerimize akademik anlamda uyguladığımız sistem şu şekildedir;

PEK AYSTAR  eğitim modelimiz doğrultusunda; öğrencilerin, sosyal, kültürel ve akademik gelişimleri bir bütün olarak ele alınır, öğrencilerin bireysel farklılıkları değerlendirilerek uygulanan yöntem ve tekniklerle tüm öğrencilerin en üst düzeyde öğrenmeleri sağlanır. Dersler arası yatay programlar oluşturularak öğrencinin, bilgileri farklı alanlarda ve yaşamla ilişkilendirmesi amaçlanır. Kendi alanlarında yetkin ve deneyimli öğretmenlerin rehberliğinde yapılan “öğrenci merkezli” eğitimle öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenecekleri öğrenme ortamları oluşturulur. Her ünitenin belli bölümlerinde ve ünite sonlarında uygulanan tarama ve deneme sınavlarıyla öğrencilerin öğrenme eksikleri saptanır. Değerlendirme sonuçlarına göre tespit edilen eksik öğrenmeleri tamamlayıcı çalışmalar yapılır. Okullarımızda öğrencilerde araştırma merakı ve bilinci uyandırmak, öğrencilere bilimsel düşünme becerisi kazandırmak amacıyla, proje çalışmalarına ağırlık verilir. 

Aynı zamanda ortaokul ve liselerimizde öğrenim gören öğrencilerimize merkezî sınavlarda gerekli başarıyı gösterebilecekleri özel kurs programları sunulur. Bu özel kurslar doğrultusunda; Öğrencilerimiz, okul dışında herhangi bir kurs veya etüt eğitimine ihtiyaç duymadan Liseye Giriş Sınavına (LGS), ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) okul ortamında hazırlanma imkânı bulurlar. 

Pınar Eğitim Kurumları Kurulduğu günden bu yana; ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atmış, Damladan Okyanusa hedefiyle eğitim ve öğretim alanında çıktığımız bu yolculukta; insanlığın ortak değerlerini yaşam şekli haline getiren, geleceğimizi emanet edebileceğimiz ‘’Bugün kendini yarın dünyayı yönetecek nesilleri ülkemize ve insanlığa kazandıran, sevgi ve bilginin paylaşıldığı örnek bir eğitim kurumu olmanın gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır.’’

Pınar Eğitim Kurumlarının oluşturduğu PEK AYSTAR Eğitim Modeli neticesinde okullarımızda oluşan eğitim programları ve öğretim modelleri şu şekildedir; 

ANAOKULLARIMIZ


Öğrenciler okullarımıza yaş döneminin gerektirdiği bilişsel, sosyal, psikomotor ve hazır bulunuşluk değerlendirilmesi sonucuna göre alınmaktadır.

Sınıflar çağın gereklerine göre dizayn edilmiş, her sınıfta internet ve projeksiyon bağlantısı mevcuttur.

Okullarımızda MEB tarafından belirlenen öğretim programlarına ek olarak MEB’in tavsiye ettiği zeka oyunları dersleri tüm yaş gruplarına özel müfredat programı doğrultusunda haftada 2 saat okutulmaktadır.

Okullarımızda MEB tarafından belirlenen öğretim programlarına ek olarak MEB’in tavsiye ettiği Robotik Kodlama ve Satranç dersleri 5 ve 6 yaş gruplarına branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Tam öğrenme sistemi anlayışına dayalı olarak derslerimiz, sınıflarda veya dersin gerektirdiği mekânlarda yapılır.

Öğrencilerimiz düzenli olarak yaş aralıklarına göre; serbest zaman etkinlikleri, Türkçe ve dil etkinlikleri, sanat etkinlikleri, okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri gibi birçok etkinlik yaparlar.

Tüm okullarımızda 3 yaş grubundan itibaren öğrencilerimize yaşam becerileri etkinlikleri uygulamalı olarak yapılmaktadır.

Okullarımızda hafta içi 40 saat eğitim yapılmaktadır, okul öncesi öğretmeninin yanında Değerler Eğitimi ve Kur’an-ı Kerim, İngilizce, Beden Eğitimi, Müzik, Robotik Kodlama, Yüzme, Satranç dersleri alanlarında uzman ve deneyimli branş öğretmenleri eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirir.

Tüm Okullarımızda spor salonu, oyun ve etkinlik alanlarımız mevcuttur.

Pınar K12 otomasyon programında yer alan uzaktan eğitim platformuyla öğrencilerimiz akıl oyunları etkinliklerini ve matematik derslerine yönelik video ve alıştırmaları izleyip okullarımızda almış oldukları eğitimi pekiştirebilirler.

Sınıflarımız ortalama 20 kişiliktir.

 

İLKOKULLARIMIZ

Öğrenciler okulumuza yaş döneminin gerektirdiği bilişsel, sosyal, psikomotor ve hazır bulunuşluk değerlendirmesi sonucuna göre alınmaktadır.

Sınıflarımız, çağın gereklerine göre dizayn edilmiş ve tüm sınıflarımızda akıllı tahtalarımız mevcut olmakla birlikte, sınıflarımız son teknolojik imkânlarla donatılmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı’nda eğitim-öğretim haftalık 30 saat iken, Pınar Eğitim Kurumları ilkokullarında eğitim öğretim haftalık 40 saattir.

Okullarımızda hafta içi 40 saat eğitim yapılmaktadır, sınıf öğretmeninin yanında Değerler Eğitimi ve Kur’an-ı Kerim, İngilizce, Beden Eğitimi, Müzik, Robotik Kodlama, Yüzme, Görsel Sanatlar derslerini alanlarında uzman ve deneyimli branş öğretmenleri eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirir.

Okullarımızda MEB tarafından belirlenen öğretim programlarına ek olarak MEB’in tavsiye ettiği zeka oyunları ve Satranç dersleri tüm kademelere özel müfredat programı doğrultusunda haftada 1 saat verilmektedir.

Okullarımızda Robotik Kodlama ve Temel bilişim becerileri dersleri tüm kademelere branş öğretmenleri tarafından haftada 1 saat okutulmaktadır.

Öğrencilerimize 1. Sınıftan itibaren düzenli olarak kitap okuma alışkanlığı kazandırılır, kitap değerlendirme çalışmaları yapılır. Okul kütüphanesi aktif olarak kullanılır. Ayrıca hafta içi her gün öğrencilerimiz, öğretmenleri eşliğinde (tüm sınıflar aynı anda olmak üzere) “okuma etkinliği” gerçekleştirirler.

Eğitimde; Robotik Kodlama, Müzik ve Görsel Sanatlar Atölyeleri ile Kütüphane, Oyun ve Etkinlik Alanları ile Fen Bilimleri ve Bilgisayar laboratuvarlardan faydalanılır. 

Okullarımızda Zeka Oyunları, Satranç, Robotik Kodlama, Bilgisayar Atölyeleri ile oyun ve etkinlik alanları mevcuttur.

Okulumuzda, yapıcı disiplinden taviz verilmez, öğrencilerimizin öz disiplinlerini sağlamaları temel hedefimizdir.

Okulumuzda ölçme birimimiz tarafından 4. sınıf öğrencilerimiz için MEB’in paylaşmış olduğu kazanımlara göre yıl içinde kazanım değerlendirme sınavları (KTS) uygulanarak öğrencilerimizin akademik başarıları takip edilmektedir.

Okullarımızda ilkokulun tüm kademelerinde öğrencinin bireysel çalışmalarını planlamak amacıyla, haftalık ders programlarından hareketle her dersin ödev günü ve miktarı “ödev çizelgesi”nde belirlenmektedir.

Pınar Eğitim Kurumları ilkokul kademesine göre oluşturulan aylık ödev ve etkinlik fasikülleri (PÖDEV)  ile derslerde işlenen konuları pekiştirmek amacıyla ilgili ders öğretmenleri tarafından her ders için öğrencilerimize günlük ve haftalık ödevler verilir ve kontrolü ilgili ilk derste / ödev kontrol saatinde ders öğretmeni tarafından yapılır. Ödev değerlendirmeleri veli ile paylaşılır. 

Tam öğrenme sistemi anlayışına dayalı olarak derslerimiz, sınıflarda veya dersin gerektirdiği mekânlarda yapılır.

Sınıflarımız ortalama 20 kişiliktir.

 

ORTAOKULLARIMIZ

Sınıflarımız, çağın gereklerine göre dizayn edilmiş ve tüm sınıflarımızda akıllı tahtalarımız mevcut olmakla birlikte, sınıflarımız son teknolojik imkanlarla donatılmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı’nda eğitim-öğretim haftalık 35 saat iken, Pınar Eğitim Kurumları ortaokullarında eğitim-öğretim haftalık 40 saattir.

Öğrencilerimize düzenli olarak kitap okuma alışkanlığı kazandırılır, kitap değerlendirme çalışmaları yapılır. Okul kütüphanesi aktif olarak kullanılır. Ayrıca hafta içi her gün Öğrencilerimiz, öğretmenleri eşliğinde (tüm sınıflar aynı anda olmak üzere) “okuma etkinliği” gerçekleştirir.

Eğitimde; Robotik Kodlama, Müzik ve Görsel Sanatlar Atölyeleri ile Kütüphane, Oyun ve Etkinlik Alanları ile Fen Bilimleri ve Bilgisayar laboratuvarlardan faydalanılır. 

Okullarımızda Robotik Kodlama ve yazılım dersleri 5 ve 6. Sınıf öğrencilerine branş öğretmenleri tarafından haftada 2 saat okutulmaktadır.

Okullarımızda İlkokuldan Ortaokula geçen öğrenciler arasında, Pınar’lı öğrenciler için 4. Sınıf KTS ortalaması, Pınar’a yeni başlayan öğrenciler için DBS puanı göz önünde bulundurularak homojen 1 ‘’Olimpiyat Sınıfı’’ oluşturulur, diğer sınıflarımızın düzeyi hetorojendir.

Olimpiyat Sınıfında MEB tarafından belirlenen öğretim programlarına ek olarak, matematik, fen bilimleri ve robotik alanında olimpiyat çalışmaları yapılmaktadır.

Okullarımızda öğrenim gören her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel veya grup halinde (2 kişilik) bir bilimsel proje hazırlama zorunluluğu vardır.  Hazırlanacak projeler TÜBİTAK Proje Yarışması’na katılacak nitelikte olmalıdır.

Ortaokulumuzda, MEB tarafından belirlenen öğretim programlarına ek olarak MEB’in uyguladığı LGS Sınavlarına hazırlık çalışmaları yapılır.

Öğrenciler okulumuza sınavla alınmaktadır. (%50 başarı şartı bulunmaktadır.)

Okulumuzda, yapıcı disiplinden taviz verilmez, öğrencilerimizin öz disiplinlerini sağlamaları temel hedefimizdir.

Okullarımızda Ortaokulun tüm sınıf düzeylerine göre  Öğrencinin bireysel çalışmalarını planlamak amacıyla, haftalık ders programlarından hareketle her dersin ödev günü ve miktarı “ödev çizelgesi”nde belirlenmektedir.

Pınar Eğitim Kurumları Ortaokul tüm sınıf düzeylerine göre oluşturulan aylık ödev ve etkinlik fasikülleri (PÖDEV)  ile derslerde işlenen konuları pekiştirmek amacıyla ilgili branş öğretmenleri tarafından her ders için öğrencilerimize günlük ve haftalık ödevler verilir ve kontrolü ilgili ilk derste / ödev kontrol saatinde branş öğretmeni tarafından yapılır. Ödev değerlendirmeleri veli ile paylaşılır. 

Okulumuzda ölçme birimimiz tarafından Milli Eğitim Bakanlığının paylaşmış olduğu kazanımlara göre yıl içinde kazanım değerlendirme sınavları (KTS) uygulanarak öğrencilerimizin akademik başarıları takip edilmektedir.

Tam öğrenme sistemi anlayışına dayalı olarak derslerimiz, sınıflarda veya dersin gerektirdiği mekânlarda yapılır.

Sınıflarımız ortalama 20 kişiliktir.

 LİSELERİMİZ

Sınıflarımız, çağın gereklerine göre dizayn edilmiş ve tüm sınıflarımızda akıllı tahtalarımız mevcut olmakla birlikte, sınıflarımız son teknolojik imkanlarla donatılmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı’nda eğitim-öğretim haftalık 35 saat iken, Pınar Eğitim Kurumları Fen ve Anadolu liselerinde eğitim-öğretim haftalık 40 saattir.

Liselerimizde, MEB tarafından belirlenen öğretim programlarına ek olarak ÖSYM’in uyguladığı TYT ve AYT Sınavlarına hazırlık çalışmaları yapılır.

Öğrenciler okulumuza sınavla alınmaktadır. (9. sınıfa geçişte Fen liselerimize LGS’de %5’lik Anadolu liselerimize %50’lik dilime göre öğrenci alınır. %50 başarı şartı bulunmaktadır.)

Eğitimde; Robotik Kodlama, Müzik ve Görsel Sanatlar Atölyeleri ile Kütüphane, Oyun ve Etkinlik Alanları ile Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar laboratuvarlardan faydalanılır. 

Okullarımızda Robotik Kodlama ve yazılım dersleri 9 ve 10. Sınıf öğrencilerine branş öğretmenleri tarafından haftada 2 saat okutulmaktadır.

Okulumuzda, yapıcı disiplinden taviz verilmez, öğrencilerimizin öz disiplinlerini sağlamaları temel hedefimizdir.

Okullarımızda öğrenim gören her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel veya grup halinde (2 kişilik) bir bilimsel proje hazırlama zorunluluğu vardır.  Hazırlanacak projeler TÜBİTAK Proje Yarışması’na katılacak nitelikte olmalıdır.

Sınıflarımız ortalama 20 kişiliktir.

Okulumuzda ölçme birimimiz tarafından Milli Eğitim Bakanlığının paylaşmış olduğu kazanımlara göre yıl içinde 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik üniversiteye hazırlık sınavı (ÜHS) uygulanarak öğrencilerimizin akademik başarıları takip edilmektedir.

Tam öğrenme sistemi anlayışına dayalı olarak derslerimiz, sınıflarda veya dersin gerektirdiği mekânlarda yapılır.

Yıl içinde uygulanan deneme sınavlarının kazanımları dikkate alınarak öğrencilerimizin eksikleri etütlerde takviye yoluyla giderilir.

Tüm öğrencilerimize, yarıyıl ve yaz tatilinde Takviye Programları uygulanır.

Pınar K12 otomasyon programında yer alan uzaktan eğitim platformuyla öğrencilerimiz akıl oyunları, Robotik Kodlama ve yazılım etkinliklerini ve Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerine yönelik video ve alıştırmaları izleyip okullarımızda almış oldukları eğitimi pekiştirebilirler.

Okullarımızda Anadolu ve Fen Liseleri tüm sınıf düzeylerine göre  Öğrencinin bireysel çalışmalarını planlamak amacıyla, haftalık ders programlarından hareketle her dersin ödev günü ve miktarı “ödev çizelgesi”nde belirlenmektedir.

Pınar Eğitim Kurumları Anadolu ve Fen Liseleri tüm sınıf düzeylerine göre oluşturulan aylık ödev ve etkinlik fasikülleri (PÖDEV)  ile derslerde işlenen konuları pekiştirmek amacıyla ilgili Branş öğretmenleri tarafından her ders için öğrencilerimize günlük ve haftalık ödevler verilir ve kontrolü ilgili ilk derste / ödev kontrol saatinde Branş öğretmeni tarafından yapılır. Ödev değerlendirmeleri veli ile paylaşılır. 

Piksel Bilişim

Tüm hakları saklıdır. © Pınar Eğitim Kurumları