SINIF REHBER ÖĞRETMENLİĞİ

Anaokulu ve ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve liselerde öğrencinin dersine giren bir branş öğretmeni o sınıfın sınıf rehber öğretmenidir. Sınıf rehber öğretmenliği sistemimiz yıl boyunca öğrencinin akademik ve psiko- sosyal açıdan düzenli bir şekilde takip edilmesine dayanan bir sistemdir. Öğretmenimiz tarafından bu sınıftaki her öğrenciye bire bir danışmanlık yapılır. Bir öğrencinin sınıf rehber öğretmeni, onun “Eğitim Koçudur”.
Sınıf rehber öğretmenliği sistemi, aile ve okul arasındaki sıkı işbirliğini zorunlu kılan bir anlayışı benimser. Bu temel ayaklardan birinin aksaması sistemin sağlıklı ve etkili yürümesini zorlaştırır.
Sınıf Rehber Öğretmenliği sistemimizde dikkat ettiğimiz hususlar:
✓ Sınıf rehber öğretmeni her öğrenci için bir öğrenci performans dosyası tutar.
✓ Öğrencilerin haftalık ders çalışma programlarını yapar ve takip eder.
✓ Ders çalışma stratejileri konusunda öğrencilerine yardımcı olur ve bu
alanda rehberlik servisinden destekler alır.
✓ Öğrencinin; sınavlara hazırlık sürecindeki başarısını, iniş çıkışlarını takip eder; soru hedefleri verir.
✓ Öğrencideki gelişim ve değişimleri belirli aralıklarla veliye bildirir.
✓ Öğrencinin okul içinde (ve okul dışında) yaşadığı sorunlarla öncelikle ilgilenir. Öğrencinin de ilk önce sınıf rehber öğretmeninden yardım talep etmesi beklenir.
✓ Yardım sürecinde aile, okul yönetimi ve rehberlik birimiyle işbirliği yapar.
✓ Sınıf etkinlikleri düzenler.
✓ Düzenli olarak; Rehber Öğretmen-Sınıf rehber öğretmeni toplantıları ile öğrenci takibindeki çalışmalarında destek alır. Öğrencinin psiko-sosyal gelişim sürecinde rehberlik servisi ile sürekli iletişim ve bilgilendirme hâlindedir.

 

Piksel Bilişim

Tüm hakları saklıdır. © Pınar Eğitim Kurumları