Geleneksel Etkinliklerimiz

Pınar Eğitim Kurumları’nda her yıl düzenli olarak yapılan başlıca etkinlikler şu şekildedir:

Proje Haftası: Öğrencilerimizin bir yıl boyunca yaptıkları performans ve proje çalışmalarının sergilendiği haftadır.

İngilizce Tiyatro Etkinliği: Eğitim-Öğretim yılının sonunda öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dili kullanma konusunda daha istekli ve canlı olmalarını sağlamak ve kendilerine güvenlerini artırmak amacıyla bütün şubelerimizin katılımıyla sergilenen İngilizce tiyatro oyunudur.

Şiir Dinletisi: Eğitim öğretim yılının sonunda birinci ve ikinci kademe öğrencilerimizin katılımıyla Türk Edebiyatını ve edebi şahsiyetleri yakından tanımak amacıyla seçme şiirlerden oluşan bir dinleti etkinliğidir.

Türkçe Performans Sergisi: Öğrencilerimizin duygu, düşünce ve hayallerini kaleme alarak sundukları performans görevlerinin her dönem sonunda sergilendiği etkinliktir.

Sınıflar Arası Turnuvalar: Sınıfların kendi aralarında düzenlediği futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi sporlarında müsabakalarla zenginleştirilen aktivitelerdir.

Okul Takımı Çalışmaları: Eğitim öğretim yılının başında beden eğitimi öğretmenlerimiz yönetiminde yapılan seçmeler sonucunda, okul takımlarımız oluşturulur ve hafta içi okul sonrası antrenmanlar yapılır. Milli Eğitim’in düzenlemiş olduğu okullar arası müsabakalara bu takımlar katılır.

Yaz Okulu: Pınar Eğitim Kurumları Yaz Okulu, 7-13 yaş grupları arasındaki öğrenciler için kişisel gelişim ve spor eğitimini hedefleyen kapsamlı bir programdır. Görsel sanatlar, drama, müzik ve haftada üç gün yüzme gibi temel derslerin yer aldığı okul türüdür.

Okul Korosu: Öğrencilerimizden seçilen okul korosu yıl boyunca yaptığı çalışmaları bir konsept içinde hazırlayarak yıl sonu sahneler.

Resim Sergisi Çalışması: Her yıl istekli ve yetenekli öğrencilerimize katkıda bulunmak amacıyla haftada bir gün resim öğretmenimiz önderliğinde resim çalışması yapılır. Yıl boyunca düzenli olarak yapılan resimlerin sergilendiği etkinliktir.

Geziler: Yıl içinde yapılacak geziler, eğitim yılı başında yıllık takvim hazırlanırken müfredat ve temalarla bağlantılı olarak seçilir. Dönem içinde de haftalık çalışma planlarına uygun olarak o ay içinde uygun bir tarihe yerleştirilir. Okul gezileri için veliden izin dilekçesi alınır.

Matematik Şenliği: Her yıl nisan ayının son haftasında yapılan şenliktir. Bu kapsamda matematik bilgi yarışması, pi yarışması, origami faaliyetleri, tasarım ve lego çalışmaları yapılmaktadır.

Bilim Şenliği: Pınar Eğitim Kurumları bünyesinde her yıl düzenli olarak mayıs ayının ilk haftası Bilim Şenliği düzenlenir. Kurumumuz okulları ile dışarıdan katılan okullar arasında kaynaşmayı sağlamak ve bilgi alışverişini teşvik etmek amacıyla düzenlenen şenliktir.

Kamplar: Pınar Eğitim Kurumları, okul bünyesi dışında her branştan rehber öğretmenler nezaretinde; il dışında bulunan değişik yerlere yılda en az iki defa eğitim kampları düzenlemektedir. Bu kamplarda öğrencilerimizin hem konu eksiklerini tamamlamak hem de sosyal yönlerini güçlendirmek amaçlanmaktadır.

Olimpiyatlar: İstekleri ve yetenekleri doğrultusunda ortaokul ve liselerimizde öğrencileri matematik öğretmenleri gözetiminde özel çalışmalarla hazırlanarak yıl içerisinde düzenlenen TÜBİTAK Matematik Olimpiyatı’na katılırlar.

Projeler: Türk eğitim sisteminin gereği olan projelerin amacı; öğrencilere ilginç, üretici ve kapsamlı bir eğitim etkinliği sunmaktır. Bu projeler öğrencilerin okuldaki dersler ile gerçek yaşam ve kendi ilgi alanları arasında bağlantılar kurmalarına yardımcı olur. Ayrıca öğrencilerin bilgi üretmesini, bu bilgiyi yeni ve ilginç bir biçimde öğretmenleriyle ve sınıf arkadaşlarıyla paylaşmasını teşvik etmek amacıyla öğrencilere projeler hazırlatılır.

Tema Günleri: Yıllık sosyal faaliyetler kapsamında özellikle birinci kademede yer alan 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimizin yıl içerisinde belirlenen toplumsal içerikli konularda çalışmaları hedeflenir. Bu temalar genellikle çevre ve toplum ile ilgili konulardan oluşur. Hazırlanan çalışmalar diğer öğrencilerimiz ve bütün velilerimizle paylaşılır.

Bilgi Yarışmaları ve Münazaralar: Pınar Eğitim Kurumları bünyesinde yer alan ilköğretim öğrencilerinin yıl içerisinde kazanmış oldukları bilgi ve becerileri ölçmek hem de öğrencilerin sosyal yönlerini geliştirmek amacıyla yıl içeresinde değişik zamanlarda bilgi yarışmaları düzenlenir. Ayrıca öğrencilerimizin öğrendiklerini pekiştirmek, araştırmak ve kalıcı hale getirmek amacıyla yıl içerisinde değişik sosyal ve kültürel çalışmalar yapılır. Böylece çocuklarımızın öğrendiklerini başkalarıyla paylaşması, özgüvenlerinin artmasını sağlamak amacıyla yapılan faaliyetlerdir.

  

Piksel Bilişim

Tüm hakları saklıdır. © Pınar Eğitim Kurumları